PRIJAVA BORAVKA

Tokom boravka u Crnoj Gori u obavezi ste da izvršite prijavu i odjavu vašeg boravka.

Ukoliko ste stranci i u Crnoj Gori boravite u turističke svrhe, a ne koristite usluge davaoca smještaja, možete prijaviti boravak lokalnoj turističkoj organizaciji ili policiji u mjestu u kojem boravite, odnosno preko nadležnog organa lokalne uprave u roku od 24 časa od dolaska. Postupak prijave je brz i jednostavan i prilikom prijave boravka potrebno je priložiti:

  • Korak 1. Ispunjen obrazac za prijavu boravka. Preuzmite Obrazac 1 ukoliko prijavu vrši sam stranac, odnosno Obrazac 2 ukoliko prijavu vrši davalac smještaja;
  • Korak 2. Pasoš ili drugi dokument sa kojim je turista prešao granični prelaz;
  • Korak 3. Podatke o stanodavcu – ime, prezime, JMBG, adresa i broj telefona.

Ukoliko boravite u hotelu, privatnom smještaju ili drugom ugostiteljskom objektu vaš domaćin je dužan prijaviti boravak za vas u roku od 12 časova od vašeg dolaska i izvršiti odjavu vašeg boravka.

Ukoliko u Crnoj Gori boravite u više opština, dužni ste prijaviti boravak u svakoj opštini u kojoj ostajete duže od 24 časa.

Boravišna taksa za Nikšić iznosi 0,60 EUR po noćenju.

PRELAZAK GRANICE VAN GRANIČNIH PRELAZA

Ukoliko planirate planinarsku turu koja uključuje prelazak granice van graničnih prelaza (npr. na Prokletijama, Hajli, Ljubišnji, Kamenoj Gori, Magliću, Orjenu) potrebno je da ispoštujete zakonsku proceduru.

Neophodno je da zahtjev za prelazak van graničnog prelaza uputite nadležnoj instituciji, odnosno graničnoj policiji zemlje iz koje izlazite. Granična policija zemlje izlaza preduzeće sve potrebne mjere kako bi obezbijedila vaš nesmetan prelazak.

Prilikom planiranja izlaza iz Cne Gore preko granice mimo zvaničnih graničnih prelaza, uputite zahtjev Ispostavi granične policije koja je nadležna za taj reon i oni će vam pravovremeno dostaviti povratnu informaciju. Nadležna organizaciona jedinica granične policije će, u saradnji sa graničnom policijom susjedne države, obezbijediti sve potrebne uslove za vaš nesmetan i siguran prelazak i o tome vas obavijestiti.

Zahtjev se može podnijeti za grupe, kao i za individualne prelaske granice.

Ukoliko nijeste sigurni kojem reonu pripada oblast za koju prilažete zahtjev, molimo da vaš zahtjev pošaljete putem e-mail adrese na: direktor@policija.me ili sefkabineta@policija.me.

VIZNI REŽIM

Za boravak u Crnoj Gori do 30 dana nije potrebna viza državljanima sledećih država: Njemačka, Francuska, Italija, Holandija, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Irska, Španija, Portugalija, Grčka, Danska, Švedska, Finska, Austrija, Švajcarska, Norveška, Island, Kipar, Monako, Malta, Lihtenštajn, San Marino, Vatikan, Andora, Estonija, Letonija, Litvanija, Češka, Slovačka, Poljska, Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Moldavija, Albanija, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Novi Zeland, Japan i Izrael.

Državljani ostalih država su dužni da za ulazak u Crnu Goru prethodno pribave vizu.

INFORMACIJE O VIZAMA I DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA

Novaka Miloševa 8, Podgorica

+382 20 225 954

visa@mfa.gov.me

https://mvp.gov.me/rubrike/konzularni-poslovi/vizni-rezim-cg

Radno vrijeme:
Pon – Pet: 7:00 – 15:00 pm

Kontakt

Adresa: Ivana Milutinovića br. 10

Kontakt telefon: 040/212-511; 040/213-262

E-mail: toniksic@t-com.me

Copyright © 2021. Turistička organizacija Nikšić