O NAMA

Osnovni podaci o TO Nikšić

Naziv: Turistička organizacija opštine Nikšić

Sjedište i adresa: Ivana Milutinovića 10, Nikšić

Telefon: +382 40 213 262

e-mail: toniksic@t-com.me

1.1       Osnivanje

Turistička organizacija Nikšić je osnovana na оsnovu člana 7 Zakona o turističkim organizacijama i člana 13 stav 1 tačka 1 i Odluke o osnivanju Turističke organizacije Nikšić 2005. godine. Ima status pravnog lica, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom, Odlukom i Statutom.

1.2       Djelatnost

Zadaci (djelatnosti) lokalne turističke organizacije su: 

 • unaprjeđenje i promocija izvornih vrijednosti Opštine u cilju razvoja turizma;
 • stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa;
 • saradnja sa pravnim i fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama koje za predmet poslovanja imaju turističko-ugostiteljsku ili komplementarnu djelatnost u cilju sprovođenja politike za razvoj turizma na teritoriji Opštine;
 • izrada turističko-propagandnog i drugog informativnog materijala;
 • podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;
 • realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji Opštine koji su u funkciji razvoja turizma i marketinga;
 • podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštitu i očuvanje životne sredine i kulturnog nasljeđa;
 • pružanje servisnih usluga i informacija gostima;
 •  prikupljanje i obrada podataka (nedjeljna i mjesečna) o turističkom prometu i njihovoj strukturi na području Opštine, kao i izrada mjesečnog izvještaja o turističkom prometu za potrebe nadležnog organa za poslove statistike i Nacionalne turističke organizacije;
 • registrovanje i praćenje turističkog prometa na teritoriji Opštine;
 • saradnja sa organima i tijelima Opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji Opštine;
 • saradnja sa lokalnim udruženjima i NVO;
 • izrada i izdavanje turističko-propagandnog materijala u cilju promocije Opštine;
 • sprovođenje anketa i sličnih istraživanja u cilju poboljšanja ponude;
 • saradnja sa Ministarstvom turizma i Nacionalnom turističkom organizacijom, kao i saradnja sa sličnim organizacijama van Crne Gore;
 • obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji Opštine.

1.3       Organi organizacije

Organi organizacije su:

 1. Skupština – predsjednik i 12 članova;
 2. Izvršni odbor – predsjednik i 4 člana, koje bira skupština Organizacije;
 3. Nadzorni odbor – predsjednik i 2 člana;
 4. Predsjednik.

Mandat organa organizacije traje 4 godine.

1.4       Prihodi

Organizacija ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

 • Boravišne takse, u skladu sa posebnim zakonom;
 • Članskog doprinosa, u skladu sa posebnim zakonom;
 • Sredstava budžeta Opštine;
 • Dobrovoljnih priloga (donacija);
 • Kredita i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

1.5       Zaposleni

Turistička organizacija Nikšić zapošljava 5 radnika na neodređeno vrijeme.

Radno vrijeme:
Pon – Pet: 7:00 – 15:00 pm

Kontakt

Adresa: Ivana Milutinovića br. 10

Kontakt telefon: 040/212-511; 040/213-262

E-mail: toniksic@t-com.me

Copyright © 2021. Turistička organizacija Nikšić