• DOBRODOŠLI

ISTORIJA

S23 copyKroz istoriju, grad Nikšić je nekoliko puta rušen, obnavljan, dograđivan, mijenjajući ime i  svoj izgled. Dešavala su se iseljavanja cjelokupnog stanovništva.

Nikšić,grad čiji korjeni sežu još od ranog antičkog doba-drevnog grada Anderbe,kasnije Anagastuma,srednjevjekovnog Onogošta i sa današnjim imenom Nikšić,konture moderne autentične cjeline dobio je 1884.godine, planom koji je uradio poznati graditelj Dr Josip Slade.

Postanak i razvoj grada se vezuje za staru gradsku tvrđavu i pored činjenice, da je ,još mnogo prije njenog nastanka, negdje u nikšićkom polju postojala rimska naseobina Anderba,o čijoj lokaciji nema neposrednih izvora.Grad je nastao kao naselje starosjedilačkog ilirskog stanovništva.Prolazio je razne faze antičkog doba,da bi najzad postao naselje i sjedište okolnog slovenskog stanovništva. Na spomenicima iz perioda rimske vladavine natpisi potvrdjuju tezu da je ilirsko stanovništvo u okolini današnjeg Nikšića pripadalo plemenu Dokleata,koje je imalo svoj centar u antičkoj Duklji. Neki istorijski podaci nameću pretpostavku da je ilirsko-dukljansko stanovništvo osnovalo svoje naselje na mjestu bliskom današnjem Nikšicu, jos prije rimskih osvajanja.Taj ilirski lokalitet poznat je iz istorijskih izvora kao Anderba ili Anderva.Naseobina Anderba nalazila se između dva istorijska lokaliteta Varis i Sallunto za koje je utvrđeno da predstavljaju današnje Riječane u Banjanima.

Pojavom Istočnih Gota na granicama Imperije(oblast Prevalitanije),a sa njom i staru Anderbu,zadesili su teški događaji,u kojima je, najvjerovatnije,ovo naselje i potpuno razoreno.

Na osnovu arhitektonskih nalaza,u temeljima starog utvrđenja grada Nikšića,nađeni su ostaci građevine kasnorimskog doba. Na osnovu tog jedinog podatka zasnovana je pretpostavka o nastanku lokaliteta Anagastum. Ime Anagastum je gotskog porijekla koje je poznato iz krajeva koje su naseljavali Goti. Krajem VI i pcetkom VII vijeka tokom avarsko-slovenskih plemena doslo je do konačnog naseljenja Slovena.

16 copyJedna od najranije pominjanih  župa ranog zetskog perioda je i župa Onogošt. Onogošt je na početku bio rimsko vojno utvrdjenje i uvijek je predstavljao primamljivu metu svim osvajačima.U period njegovog nastanka dolazi i do obnavljanja starih komunikacija koje su Onogoštu pružale povoljne uslove za razvitak.Ovu činjenicu potvrđuje i most na Moštanici,u čijim temeljima je nađen uzidan jedan srednjevjekovni stećak, što svjedoči da je stari rimski most na tom mjestu bio porušen i već u ranijem slovenskom periodu obnovljen i osposobljen za korišćenje puta koji je vodio preko Onogošta iz pravca primorja (Risna,Cavtata). Od XIV vijeka Onogošt prelazi u sastav bosanske države kralja Tvrtka,a kasnije osnivanjem Hercegovine u XV vijeku,Onogošt ulazi u njen sastav.Padom Hercegovine (1465.godine) prelazi pod tursku vlast pod kojom ostaje sve do potpunog oslobođenja 1877.godine,kada ulazi u sastav Crnogorske države.Onogošt kroz vjekove je svjedočio o krupnim društvenim i istorijskim kretanjima i promjenama vremena u kojima je opstajao.Od svog nastanka gotski Anagastum i srednjevjekovni Onogošt bio je aktivna tvrđava sve do odlaska poslednjih osvajača.

Današnje ime grad je dobio po istoimenom plemenu Nikšići. Pleme Nikšići su se naselili iz sjevero-istočnih sela i potpuno ovladali teritorijom Onogošta. Njihova prevlast i uticaj potvrđuju se i činjenicom sto se Onogošt počinje nazivati njihovim imenom.

Najduži period mira na ovom prostoru je poslije Drugog svjetskog rata.U tom periodu Nikšic je doživio najveci uspon.

LOGO2