• DOBRODOŠLI

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

NKOpština Nikšić obuhvata centralni  i zapadni dio Crne Gore sa površinom od 2.065 km² , što je čini, po površini, najvećom opštinom u Crnoj Gori sa  14,95% njene teritorije. Nalazi se na nadmorskoj visini od 630 m. Geografske kordinate su mu 180 57′ 28″ igd I 420 46′ 29″ sgš. Graniči se sa šest crnogorskih opština: Kotor, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Šavnik i  Plužine .  Na zapadu je državna  granica sa Bosnom i Hercegovinom. Stanovništvo Nikšića učestvuje sa oko 12% u ukupnoj populaciji  Crne Gore.

Nikšićko polje je najveće kraško polje u Crnoj Gori. Ima oblik trougla ,a ravan mu je nagnuta od sjevera i sjeverozapada prema jugu  i  jugozapadu. Nikšićko polje je vodom najbogatije kraško polje u Dinaridima. Ima oko 300 vrela, 32 estavele, jednu mukavicu, 30 tokova i oko 900 ponora.

Izuzetan geografski položaj ga čini važnom raskrsnicom puteva između juga i sjevera Crne Gore,između Crne Gore i Bosne, Hrvatske i Srbije . Geografski, privredni , ali  i istorijski položaj grada uslovljava da, pored prirodnog priraštaja i migracije utiču na stalni porast stanovništva, tako da u Nikšiću danas živi oko  72.000 stanovnika.

 

Reljef Nikšićkog polja, u kome je smješten grad, se odlikuje relativno ravnim dnom, jako razuđenim obodom i dosta strmim stranama. Iz njegovog dna, koje je od kvartarnog nanosa, štrče brojni krečnjačko – dolomitni brežuljci i glavice, od kojih je najviša Trebješka glavica koja je visoka 762 m nad morem. Obod Nikšićkog polja je tako razuđen da ima veliki broj rukavaca i nekoliko manjih polja koja imaju svoja lokalna imena (Gornje polje, Krupačko polje, Slansko polje i centralni dio polja). Polje kao cjelina  okruženo je sa svih strana planinama, tako da predstavlja zatvorenu depresiju. Od doline Zete odvojeno je krečnjačkom uzanom prečagom Budoš – Kunak. Na njegovoj istočnoj i sjeveroistočnoj strani su planine Prekornica, Štitovo, Maganik, Žurim i Vojnik. Na zapadu se prostire planina Njegoš, a na jugozapadu plato Stare Crne Gore, sa koga se u neposrednoj blizini polja izdižu planine Budoš i Pusti Lisac. Polje je ukliješteno između ovih planina i površina mu iznosi 66,5 km2. Njegova duža osa iznosi 18,5 km dok mu je širina u prosjeku oko 3,5 km.

Opština Nikšić obiluje i mnoštvom prirodnih ljepota.Smještena je na tri rijeke i jezera ,oivičena visokom planinama preko 2000m koje su bogate šumom,pašnjacima , ljekovitim travama i velikim brojem prirodnih izvora.

LOGO2