• DOBRODOŠLI

ATRAKCIJE

arboretumBotanička bašta ( Arboretum ) porodice Kovačević u Grahovu (lokalitet Čeline) je prvi zaštićeni prirodni objekat na teritoriji opštine Nikšić. Ova botanička bašta je upisana u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za CG i ima status spomenika prirode.

   Arboretum je  podigao general Vojo Kovačević na svom imanju, na površini od 9940 m².Donoseći biljke sa svih kontinenata, pokušavao je  da ih održi u uslovima umjereno- kontinentalne klime na nadmorskoj visini od oko 750 m, gdje uticaj Mediterana znatno umanjuje temperaturne ekstreme kontinentalne klime. Ova botanička bašta  predstavlja jedinstvenu hortikulturnu cjelinu sa oko 127 vrsta drveća, žbunja i povijuša specifičnih karakteristika.Od toga broja četinari su zastupljeni sa 62 vrste, a lišćari sa 65. Od ukupnog broja vrsta 33 su domaće, a 94 strane što je posebna vrijednost Arboretuma.  Prostorno i kompozicijski  sastoji se iz tri cjeline: alpinetuma, dvorišta i parkovskog dijela.U okviru imanja postoji  soba za posjetioce,kao i ljubazni domaćin spreman da predstavi ljepote ovog jedinstvenog prirodnog objekta.

 

af76a9d6188728bb3b7eca4ab8ebf6b7Gornjepoljski  vir  udaljen   petnestak kilometara od grada  , ispod strmih strana Viroštaka (1119m) nalazi se najače izražena i na najvećoj apsolutnoj visini (628m) estavela u Crnoj Gori i Dinaridima. Estavele su oblici slični vrtačama i funkcionišu naizmjenično kao vrela i kao ponori.  U vrijeme visokog vodostaja funkcionišu kao vrela, a u vrijeme sušnog perioda  kao ponori.  Krajem novembra počinje da funkcioniše kao vrelo,uz potmuli huk iz dubina koji povlači vodu duboko u grotlo,nakon čega se čuje „pucanje”vira. Grotlo estavele se za pola sata napuni vodom i to traje do juna,narednih 30-tak dana,dok počne da radi kao ponor estavela miruje. Estavela je kružnog oblika,  prečnika oko 94m, a dubina joj je preko 90m. Sa koritom rijeke Sušice,  Gornjepoljski vir je vezan sa oko 30m dugačkim kanalom,  čija je visina u nivou korita rijeke. Da bi se spriječilo poniranje  voda Sušice u estavelu, 1896. godine  izgrađena je kamena brana,  te Sušica otiče poljem i zajedno sa Rastovačkom rijekom formira rijeku Zetu. Gornjepoljski vir kao vrelo izbacuje velike količine sitnog pijeska krem boje koji se koristi kao građevinski materijal,ali i za liječenje reume.

   Ovaj prirodni fenomen je oduvijek bio predmet interesovanja naučne javnosti, pa su o njemu pisali J. Cvijić, B. Radojičić, V.Vlahović, V.Radulović i dr.

Vidov potoku ravni središnjeg dijela Gornjeg polja,sa desne strane puta Nikšić-Plužine, ” radi” kao izvor i ponor,pa je nazvan Mukavicom  ( Potajnicom). Grotlo potajnice Vidov potok je prečnika 70 cm i dubine 1.2 m. U načinu rada potajnice Vidov potok  izdvajaju se dva perioda, zimski dugotrajniji i letnji kratkotrajniji.  U intervalu kada potajnica radi nivo vode u jezeru naraste za 10.30 cm, a Vidovim potokom otiče od 80-360 l/sek. vode.  Izbacivanje‚ ‚‚riganje” potajnice traje i do 120 minuta a period mirovanja, punjenja 10 do 16 minuta. Grotlo pećinskog uzlaznog kanala je neprekidno pod vodom.Voda iz vrela tokom ljetnjih mjeseci teče oko pola sata,zatim prestaje teći 20-tak minuta,a izbacivanje vode traje oko dva sata.U periodu maj-novembar ističu maksimalne količine vode.

JEZERA

Niksic,_Slano_jezeroSlano jezero je vještačko jezero (sa branom dužine 1663 m, površine 8,9 km²  ) smješteno je u zapadnom dijelu Nikšićkog polja . Jezero je stvoreno 1950. godine za potrebe hidroelektrane Perućica, kao i obližnja jezera Krupac i Vrtac.  Slano jezero pretvoreno je u akumulaciono jezero 1968. godine.U sredini jezera nalazi se krečnjačko ostrvo Viža.Voda jezera je bistra i čista,i koristi se za ribolov i lov na pernatu divljač.Na području Slanog  jezera postojao je vodotok rijeke Opačice formiran od brojnih stalnih i povremenih vrela, među kojima su bila najveća Kusidska,Klačinska,Slansko oko,Slanska pećina i Manito oko.Natrijum hlorid u vodi Slanske pećine u vrijeme poplava zaslanjivao je tlo,pa je ovaj dio Nikšićkog polja po tome i dobio ime.Planirana je i značajnija turistička valorizacija ovog područja , zbog velikih mogućnosti i nesvakidašnje ljepote .

new_picture_14_0JEZERO KRUPAC  se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Nikšića.Površina jezera je 5,7 km² ,dužina brane je 1.480m,a dužina jezera 2,5km.

Krupačko njezero hrane vodom vrela:Poklonci,Žabica,Krupačko oko,Zmijanac i druga manja.Voda jezera je čista i predstavlja jednu od najčistijih akumulacija u Crnoj Gori.

Ovo jezero je bogato ribom i na njemu je razvijen sportski ribolov.Turistički je valorizovano i predstavlja atraktivno izletište i kupalište .

JEZERO LIVEROVIĆI je u dolini Gračanice(Župa Nikšićka) udaljeno 5,5 km od istočnog oboda Nikšićkog polja.Brana vještačkog jezera podignuta 1957.g.Površina jezera je 0,93 km² .Pored osnovne namjene na jezeru je razvijen sportski ribolov.Postoje i mogućnosti  turističke valorizacije, jer je dolina Gračanice geomorfološki,hidrološki i biogeografski veoma interesantan kraj.

 

fbGRAHOVSKO  JEZERO–   je jezero na teritoriji opštine Nikšić , nadomak  ( 4 km ) Grahova po kojem je dobilo ime. Podignuto je u izvorišnom dijelu Grahovske rijeke, oko 500 m nizvodno od vrela. U pitanju je jezero izgrađeno posle II svjetskog rata. Zemljište je izgrađeno od od dolomita i vododrživo je. Jezero je dugačko 700 m, široko 200 m, dubine 25 m ( kod brane ). Osim njegovog hidroenergetskog potencijala, služi za ribolov, rekreaciju , navodnjavanje imanja i naravno ljeti za rashlađenje. Vodu dobija padavinama i otapanjem snijega, kao i Grahovskom rijekom, a gubi isparavanjem, ali nikad ne presušuje.

LOGO2