• DOBRODOŠLI

FLORA I FAUNA

arboretumKroz istoriju veliki broj istraživača i naučnih radnika je privlačila flora Nikšićkog kraja.Kompleksnost prirodnog staništa i konfiguracija terena upućuje na nastanak jedinstvenog biodiverziteta Crne Gore.Na prostoru Opštine Nikšić zabilježeno je postojanje preko 2000 vrsta vaskularne flore.Neke vrste su široko rasprostranjene.

Važnije vrste polazeci od nižih ka višim krajevima su:bijeli grab,hrast bjel,hrast česvin,crni jasen,makljen,drijen,glog,trnjina,zanovijet,crni grab,javor,lijeska i dr.

Na visinama oko 1000 m javlja se pojas bukovih šuma,koji se uzdiže na okolnim planinama do iznad 1600 m u čijem sastavu su: gorski javor,mezijska bukva ,mliječni javor,gorski jasen,tisa i dr.Od četinarskih vrsta zastupljene su:jela,crni bor,smrca,bor munika i dr.

Na prostoru Opštine Nikšić značajan je broj endemičnih,reliktnih i rijetkih vrsta biljaka koje su zakonima zaštićene.Medjunarodnog su značaja vrste: Nojmajerova krčagovina – Orjen, Bijela gora; dalmatinski vrsić – Orjen, Osječenica; čekinjuša – Vojnik; orjenska hudika – Orjen, Bijela gora, Štitovo, Njegoš; Knapov karanfil – okolina Grahova; balkanska dioskoreja – Trebjesa i uža okolina Nikšića; Horvatov vrisak – Orjen; dalmatinski zumbulčić – Trebjesa; Litardierov procjepak – Trebjesa; crvena naglavica – Orjen; vranjak – Orjen; pčelica – Trebjesa; vimenjak – Orjen; hederolisna ciklama – Trebjesa; prijatna kandilka – Orjen, Bijela gora; orjenska krkavina – Orjen, Bijela gora, Trebjesa; bosanski skrupnik – Orjen i Bijela gora.

     Veliki broj ljekovitih biljnih vrsta i njihova rasprostranjenost takođe je karakteristika kraja. Takve biljke su: crveni glog, primorska žalfija, kantarion, kleka, lincura, majčina dušica, maslačak, pelin, rastavić, hajdučka trava i dr.

     U svim djelovima Opštine Nikšić rastu razne medonosne biljke, što je osnova za razvoj pčelarstva. Takve biljke su: žalfija, sve vrste lipa, bagrem, maslačak, majčina dušica, razne vrste vrba, divlja ruža, kupina, malina, razne vrste djetelina, metvice i druge vrste.

     U cilju zaštite i umjerenog korišćenja su i biljne vrste koje se koriste za ishranu i koje su široko rasprostranjene: divlja ruža, šumska jagoda, borovnica, malina, kupina, divlja jabuka, lijeska, nar, drijen. Brojne su i biljke koje se koriste za čajeve i dr.

Na prostoru Opštine Nikšić je raznovrstan životinjski svijet.U raznovrsnoj i relativno očuvanoj prirodi Opštine Nikšić registrovano je postojanje preko 130 vrsta ptica.Vještacka jezera predstavljaju zimovališta velikog broja ptica selica.U pojedinim vremenskim periodima  utvrdjeno je prisustvo preko 30.000 ptica na jezerima u Nikšićkom polju.Najbrojnije su:morski gnjurac,patka,glavura, ćubasta plovka, glavoc,crnovrati gnjurac,riječni galeb,baljoska i dr.Visoki planinski masivi odlikuju se bogastvom faune insekata i ptica.Izdvaja se jedan od najljepsih I najvecih orlova-suri orao.Najrasprostranjenija ptica grabljivica visokoplaninske zone je soko-obicna vjetruška,uobičajeni stanovnik planinskih litica.U planinskim krajvima i na površima rasprostranjen je i planinski gušter kao i zmija šarka.Na prostorima šuma vrlo su rasprostranjene grabljivice:crni medvjed,vuk,lisica i jazavac.U ovoj zoni veliko je bogastvo raznovrsnih ptica:slavuj,djetlic,sjenica,drozd pjevač,imelaš.Fauna voda nije dovoljno izučena.Faunu riba u rijekama i vještackim jezerima čine:potočna pastrmka i kalifornijska pastrmka.U Donjoj Zeti živi endemska mekousna pastrmka,bijeli klen,lola i srebrni karoš.Usvim rijekama rasprostranjena je i gaovica.U sastav faune Nikšićkog polja značajno mjesto zauzima populacija plemenitog raka,koja se poslednjih godina dosta lovi i izvozi u  nordijske zemlje.

LOGO2